Hvem og hvordan?

Socialkonsulent i kommunen

Jeg hjælper kommunale familieafdelinger som socialkonsulent med mange forskellige opgaver. Målgruppen er her familier med børn og unge i alderen 0-23 år, som kæmper med forskellige ud-fordringer.

§52.3.2. Familiekonsulentstøtte

Støtten leveres efter servicelovens § 52.3.2. Formålet er at tilbyde praktisk, pædagogiks støtte til familien, med henblik på at fastholde og udvikle deres kompetencer.

Der lægge vægt på følgende:

 • At der arbejdes praktisk, pædagogisk med familien om de fælles opstillede mål, og at der skabes indsigt i mønstre og vaner, der forårsager vanskeligheder i familien.
 • At yde konkret vejledning i pædagogik og opdragelse.
 • At yde praktisk hjælp som medvirker til en mere overskuelig og sund hverdag for familien.
 • At hjælpe med at løsne op på uhensigtsmæssige måder at forstå  barnets/den unges reaktioner og derved støtte familien i nye måder at være sammen som familie.
 • At samarbejde tæt med privat/professionelt netværk som er af betydning for familien.

Der udfærdiges statusrapport efter de første 3 måneder og derefter hvert halve år. Statusrapporten udarbejdes i forhold til ICS og kommunes anvisning. Deltagelse i statusmøder, netværksmøder og lign.

 

§52.3.3. Familiebehandling

Behandlingen leveres efter servicelovens § 52.3.3 Formålet er behandling af barnets, den unges eller familiens vanskeligheder.

Der lægges vægt på følgende:

 • At arbejde med forældre om de fælles opstillede mål, og at skabe indsigt i mønstre og vaner, der forårsager vanskeligheder i familien
 • At arbejde på at få forældrene til at påtage sig ansvar og omsorg for børnene
 • At yde konkret vejledning i pædagogik og opdragelse
 • At samarbejde tæt med privat/professionelt netværk som er af betydning for familien.

Der udfærdiges statusrapport efter de første 3 måneder og derefter hvert halve år. Statusrapporten udarbejdes i forhold til ICS og kommunes anvisning. Deltagelse i statusmøder, netværksmøder og lign.

§52.3.6.Kontaktperson

Støtten leveres efter servicelovens § 52.3.6 samt efterværn efter servicelovens § 76. Formålet er at tilbyde praktisk, pædagogiks støtte til børn og unge, med henblik på at fastholde og udvikle deres kompetencer.

Der lægges vægt på følgende:

 • At samarbejde med barn/ung om de fælles opstillede mål
 • At samarbejde tæt med privat/professionelt netværk som er af betydning for barn/ung
 • At skabe tillid, tale åbent og være en autentisk voksen
 • At yde individuel støtte og omsorg.

Der udfærdiges statusrapport efter de første 3 måneder og derefter hvert halve år. Statusrapporten udarbejdes i forhold til ICS og kommunes anvisning. Deltagelse i statusmøder, netværksmøder og lign.

§54. Støtteperson

Støtten leveres efter servicelovens § 54. Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med at deres barn/unge anbringes udenfor hjemmet.

Støttepersonen skal medvirke til følgende:

 • At forældrene støttes til at acceptere anbringelsen
 • At forældrene under anbringelsen forbedrer deres forældreevne
 • At kontakten mellem barnet og forældrene styrkes
 • At støtte forældrene til løsning af de problemer, der forårsagede anbringelse

Støttepersonens opgaver er følgende:

 • Give forældrene modspil
 • Hjælpe forældrene med at forstå det offentliges spilleregler
 • Hjælpe med forberedelse og evaluering af møder med forvaltningen
 • Hjælpe med at oversætte skriftligt materiale omkring anbringelsen.
§71.2-5. Samværskonsulent.

Støtten leveres efter servicelovens §71.2-5. Formålet er af familien støttes pædagogisk til et meningsfyldt samvær. Forældrene vejledes i forhold til barnet/ den unge, det udvikling og trivsel med det formål, at bevare og kvalificere kontakten mellem børn/unge og forældrene.

Der lægges vægt på følgende:

 • At øge kvaliteten af relationen mellem barnet/den unge og forældrene
 • At støtte barnets/den unges positive udvikling
 • At støtte barnets /den unges og forældrenes kommunikation
 • At støtte og vejlede forældrene.

Der udfærdiges samværsrapport efter de første 3 måneder og derefter hvert halve år. Rapporten udarbejdes med udgangspunkt i de opstillede mål.

Samværkstedet fastsættes i samarbejde med kommunen.

Observationsopgaver.

Som socialkonsulent udfører jeg observationer til brug og vurdering af evt. fremadrettet hjælpeforanstaltninger. Formålet med observationsopgaver er belyse barnets/den unges perspektiv i familiens samspil.

Der udarbejdes en observationsrapport med objektive beskrivelser af samspillet mellem forældrene og barnet/den unge. Rapporten medvirker til mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning om hvilken støtte familien har brug for, for at kunne skabe trivsel og udvikling for familien.

Samordner

Jeg er uddannet samordner af Lis Helbo og er en del af Helbo Consults Samordnerkorps. www.lishelbo.dk

Arbejdsmetode

ICS – modellen

Jeg har mange års erfaring fra det kommunale og arbejder efter ICS-modellen med afsæt i den udarbejdede handlingsplan. Jeg sørger naturligvis for status-rapporter efter henholdsvis tre og efterfølgende seks måneder.