Hvem og hvordan?

Jobcenter – mentorstøtte

§31B. Mentor

Jeg tilbyder jobcentre at indgå som mentor jævnfør Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §31B. Målgruppen er personer over 18 år, der har behov for hjælp til at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Jeg kan for eksempel bistå med hjælp på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen og hjælpe borgeren med at overkomme andre udfordringer, som er medvirkende til, at det er vanskeligt at fastholde eller få job eller gennemføre en uddannelse.

§23D Mentor.

Flygtninge, der har brug for støtte til at opnå eller fastholde beskæftigelse, er også en gruppe, jeg kan være mentor for jævnfør Integrationslovens §23D. Her er nogle af de vigtigste fokusområder forståelsen af det danske arbejdsmarked, den danske kultur og kulturen på den pågældende arbejdsplads.

 

For begge grupper kan min støtte bestå i hjælp til at opnå en struktur i hverdagen. Det kan være helt praktiske opgaver som hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge og offentlige instanser.

Arbejdsmetode

Den nærmeste udviklingszone

Når jeg yder mentorstøtte er en anerkendende tilgang en vigtig del af mit arbejde med borgerne. ”Den nærmeste udviklingszone” består i at hjælpe borgeren med at udvide sin tryghedszone, så borgeren tør udvikle sig.

Utryghedszone
Udviklingszone
Tryghedszone