Hvem og hvordan?

Privat hjælp

Familien er den trygge base, hvor vi kan tanke ny energi. Men hvis der er udfordringer i hjemmet, som et barn/ung, der ikke trives, eller et ungt menneske, der er kommet ind på ”det forkerte” spor, så kan det være meget svært at få løst problemerne selv.

Hvis dit barn har problemer i skolen, og I føler jer magtesløse i forhold til at få den rigtige ind-sats i gang, kan jeg for eksempel hjælpe med at navigere i det kommunale system og sætte skub i tingene.

Har du en ung, der mistrives, kan jeg være det uafhængige mellemled, som kan se nye muligheder og coache den unge og familien til at finde nye veje mod et bedre familieliv.

Står du midt i en skilsmisse, kan jeg hjælpe jer med at rede trådene ud, så processen bliver så behagelig og smertefri som mulig for alle i familien – børn og voksne. Det giver det bedste grundlag for det nye liv, der venter på den anden side.

Det kan også være, at I står midt i en krise, fordi du eller dit barn har fået konstateret en livstruende eller kronisk sygdom, og du har brug for hjælp til at tackle det bedst muligt.

Du er altid velkommen til at ringe til mig og få en uforpligtende snak om, hvad jeg kan hjælpe dig med.